Stort tack till er föräldrar som kom på våra föräldradagar 29/10-1/11-20. 
Vi höll återigen till på vackra Villa fridhem i Härnösand. Nya föräldradagar planeras regelbundet.