Nyheter uppdateras ständigt.
   Håll koll och följ oss! 


Sedan hösten 2018 erbjuder vi även våra intresserade ungdomar Hästskötarexemen. 


 Varje dag innebär nya möjligheter.
 

Idag är bästa dagen i Ditt liv
för förändring.
  

Vi har lediga platser. Ring för Din förfrågan. Välkommen.