Nyheter uppdateras ständigt.
   Håll koll och följ oss! 


Sedan hösten 2018 erbjuder vi även våra intresserade ungdomar Hästskötarexemen. 


 Varje dag innebär nya möjligheter.
 

Idag är bästa dagen i Ditt liv
för förändring.
  

Vi har lediga platser. Ring för Din förfrågan. Välkommen. 


Nu planeras nya föräldradagar igen, 17-20/10.  Du som har/har haft ett barn inskrivet hos oss är välkommen kostnadsfritt. Är du förälder till ett barn som missbrukar/har psykisk ohälsa och behöver eget stöd är också välkommen, dock mot kostnad. Ta kontakt/få mer info via marie.silfversten@vittrasel.se

Välkommen!