Själandsgårdens HVB

Ett hem för enbart flickor/unga kvinnor
 

Egna hästar på gården. Hästunderstödd terapi