Stödboende

Efter avslutad behandling på Själandsgårdens HVB finns det möjlighet för den som önskar att bo i stödboende. Att bo i Själandsgårdens stödboende innebär att man i eget boende får visst fortsatt stöd av personal samt att man har sysselsättning genom skolgång, praktik eller arbete. 

Själandsgården stödjer ungdomar att stärka sina möjligheter till ett självständigt liv och öka deras möjligheter på arbetsmarknaden. Ett mål i stödboende kan vara att ta B-körkort vilket Själandsgården möjliggör.